8 המיוחדים - מחט חבויה


8 המיוחדים - מחט חבויה

סמינר בן 5 מפגשים בנושא מרדיאנים מיוחדים יועבר על ידינו - ענת צחר ומרים רייך.

לאורך השנים בהן אנו פוגשות תלמידים ומטפלים רבים, ראינו כי השיח על 8 המיוחדים עולה וחוזר על עצמו אין סוף. השיח מעלה שאלות רבות בסיסיות ומורכבות כאחד בקרב מטפלים מנוסים וצעירים - מה תפקידם של 8 המיוחדים? האם יש הבדל בין עבודה דרך מיוחדים לעבודה דרך רשת ה Jing Mai - המרידיאנים הראשיים? מתי מותר ומתי אסור לפתוח מיוחדים? האם וכיצד ניתן להשפיע על המיוחדים ללא פתיחה? כיצד ניתן להרגיש אותם בדופק?

אחרי שנים של עבודה קלינית, למידה מעמיקה והוראה של דיקור, אנו מרגישות בשלות ומוכנות לענות על השאלות ולנהל שיח לימודי מובנה ומעמיק בנושא מורכב זה.

סילבוס הסמינר:

מפגש 1
התפתחות תאוריית 8 המרדיאנים המיוחדים
מהי תאוריית 8 המרידיאנים המיוחדים וכיצד התפתחה לאורך השנים מ Su Wen1 ועד Li Shi Zhen? נרחיב על התפתחות המרידיאנים מתקופה אמבריולוגית, תפקידם בניהול המערך האנרגטי של גופנו והקשר החשוב שבין רשת המיוחדים ל Jing Luo Mai.
מפגש 2
השימוש הקליני ב 8 המרדיאנים המיוחדים בדיקור

נרחיב את ההיכרות עם כל אחד מ-8 המיוחדים: נלמד על נקודות השליטה (הפתיחה) ונקודות על גבי המרידיאנים ומשמעותן בדיקור, נעמיק באופן ביסוס האבחנה דרך 8 המיוחדים ונדבר על פתולוגיות שונות לדוגמא המאפיינות כל אחד ממרדיאנים האלה (גוף ונפש). 
נלמד אסטרטגיות וטכניקות עבודה עם המרדיאנים המיוחדים בדיקור כגון: פתיחה, איזון בין מספר מרדיאנים, ניקוי של מרידיאן מיוחד ושילוב החשוב של העבודה בין המיוחדים לראשיים.
Ren - Du
Chong - Dai
Qiao - Wei

מפגש 3
מפגש 4
מפגש 5
סדנת דופק - מיוחדים

סיכום טכניקות עבודה אשר נלמדו בסמינר

סדנא בנושא אבחנת 8 דופק בה נלמד מספר מודלים לאבחנת דופק של המרידיאנים המיוחדים ונבצע תרגול מעשי במידת האפשר. כמו כן נסכם את טכניקות האיבחון והעבודה שנלמדו בסמינר.


סמינר הקרוב יפתח ב-15 למאי 2019, ימי רביעי, 9:00- 13:30 בתל אביב.

עלות הסימנר - 1,685 ש"ח. הרשמה מוקדמת תמשך עד 18 לאפריל 2019 ותזכה ב 15% הנחה - 1,430 ש"ח. 

במעמד ההרשמה יש לשלם 200 ש"ח מעלות הסמינר. 

להרשמה ובירור פרטים נוספים - כאן.

מזמינות אתכם ללמוד לדקור מרדיאנים מיוחדים מתוך ידע וביטחון!