התנאים הנחוצים לפריון דרך העיניים של CV

Ren Mai –  מרידיאן ההתעברות, תפקידו לנהל ולאפשר שינויים בחומר וצורה ולקיים את כל התהליכים המטבוליים בגופנו. במידה והגוף שלנו מוזן וכל התנאים במחמם התחתון הבשילו לכך, אנו יכולים לתת חיים למישהו אחר. שיא תפקודו של Ren Mai מתבטא בגוף האישה, ביכולת שלה להזין עובר במשך 10 חודשים (לפי החלוקה הסינית). דבר רלבנטי לא פחות גם לגופו של גבר אשר אמון על יצירת זרע בעל יכולת לתת חיים.  

רצינו לדבר בקצרה על אותם התנאים הנחוצים עבור גופנו לכדי להגיע לפותנציאל המלא של פריון, ואת הדיון נעשה דרך הנקודות של Ren Mai במחמם התחתון. מקוות שדיון מעניין זה ייתן לכם רעיונות לטיפולים פוריים.

 Cv-1 - מפגש היין -  Huì yīn - 會陰

זהו שמו של אזור הפרנאום ורצפת האגן - מקום אליו כל היין מתרכז ומכאן הוא מנוהל ומופץ (נקודה הפוכה ל  GV-20 שהיא מפגש היאנג). נקודת מפגש עםDu Mai Chong ו  אשר אחראים על כל תהליכי הפריצה והגדילה בגוף. ניתן להגיד כי תנאי הראשון לפריון אותו מסמלת הנקודה CV-1 הוא נוכחות מספקת של יין (מבחינת כמות ואיכות) על מנת לאפשר ביטוי ליאנג ועל מנת להזין את החיים אשר יפרצו.בעתיד 

 Cv-2 - עצם עקומה - Qū gǔ - 曲骨

זהו שמה של עצם הפיוביס אשר מעליה נמצאת הנקודה. אזור זה מכונה גם Zhong Jin - מרכז הכוח של השרירים והגידים, המכניזם הקדום / מרכז ממנו מתרחשת התנועה בגוף. בנקודה זו אנו רואים מפגש מעניין של המרידיאנים המסתעפים של Zu Jue Yin (מרידיאן הכבד) עם Zu Shao Yang (מרידיאן כיס המרה), כמו כן נקודה זו מקבלת ענף מ GB30 ומ GV. על מנת שהתנועה היאנגית באזור תתקיים בצורה תקינה צריכים להיות שני תנאים: האזור צריך להיות עשיר ביין ודם ושכבת Shao Yang צריכה לאפשר, כמו דלת פתוחה, כניסה של יאנג פנימה אל היין. אם התנאים אותם הנקודה CV-2 מגלמת מתקיימים, נוכל לראות ביטוי של פריצה ותנועה, לדוגמא זקפה אצל גבר או ביוץ וצירי לידה אצל אישה. בנוסף תנאי זה חשוב לתחילת ההתפתחות של העובר בהמשך. 

 Cv-3 - בריכה מרכזית - Zhōng jí - 中極

הנקודה ממוקמת במרכז הגוף על הציר האופקי והאנכי כפי שכוכב הצפון ממוקם במרכז השמיים (זהו גם שמו של כוכב הצפון). אזור זה מכונה Bao Zhong - "מעטפת/הגנה על החיים", הגנה על התמציות ועל נוזלים יקרי ערך אשר יוצרים חיים. שם נוסף של הנקודה הוא Qi Yuan - "מקור הצ'י" המדמה את המרכז ליצירת החיים. זו היא נקודת מפגש של שלושת מרידיאני היין של הרגל ונקודת ה Mu של Pang Guang (שלפוחית השתן). בנקודה זו מתגלה הרעיון של יצירה ואיחסון הנוזלים הפוריים אשר בעלי יכולת ליצור צ'י וליצור חיים.   

 Cv-4 - שער המקור - Guān yuán - 關原

עד כה ראינו שלבי הכנה ליצירת החיים - מפגש כל היין כתשתית לפריצה של המרידיאנים המיוחדים, תשתית לפעילות של היאנג והמפגש עם הנוזלים הפוריים. מכאן מתחיל תהליך היצירה בפועל - מפגש של היין המקורי והיאנג המקורי עם הנוזלים מאפשר פתיחת השער של Yuan, שער התמציות. מתחיל תהליך יצירת החיים, יצירת הדם, יצירת העובר. שם נוסף לנקודה הוא Xue Hai - "ים הדם". זהו אזור ה Dan Tian (שם נוסף של הנקודה) - "שדה הצינובר" - מנירל בעל צבע אדום בוהק, צבע של לשכת הדם. באלכימיה הוא מסמל תהליך התמרת התודעה מרוחנית גבוהה לארצית. בדיוק כפי ש Xiao Chang (מעי הדק) עושה ובדיוק כפי שרוח הקיסר צריכה לשכון בתוך הדם והתמציות שברחם לצורך יצירת החיים החדשים.

CV-4, נקודת Mu של Xiao Chang (מעי הדק), מסמלת התחלה של תהליך ארצי הלכה למעשה והמפגש בין ה Pre Heaven ל Post.

משלב זה נראה נקודות אשר מייצגות תהליך של תיווך בין המחמם התחתון לכל הגוף. 

 Cv-5 - שער האבן  -Shí mén - 石門

כעת שהכל מוכן ושער התמציות והצ'י המקורי פתוח, המחמם התחתון צריך להיות מאוזן ולנהל נכון את התנועה העדינה של הנוזלים ושל הצ'י לצורך עיצוב התמציות לצורה (יצירת האדם). תנועה של אש השר (האש הארצית) שומרת מקיפאון של הנוזלים ומאפשרת הזנה מתמדת של הדם אל התמציות ואל הרחם. תהליך זה מתרחש במחמם התחתון בזכות התקשורת המתמדת עם המחמם העליון. CV-5      היא נקודת Mu   של אש השר ונקודה אשר לגביה דיונים רבים בהקשר לפריון. אף קיימים איסורים לדיקור ומוקסה של הנקודה, על מנת לא לפגוע בפוריות. אכן מקום שבו לא ניתן לגדול נקרא "שדה אבן " shi tian - 石田 ואישה עקרה נקראת shi nu - 石女 (אישה מאובנת). עם זאת חשוב להבין כי קודם כל הנקודה מייצגת רעיון של פעילות תקינה של אש במחמם תחתון על מנת שהנוזלים והתמציות לא יהפכו לאבן שלא ניתן להפיח בה חיים. לכן יכולה הנקודה לטפל במצבי סטגנציה ועודף על מנת לאפשר פוריות. בכתבים נאמר כי בחודש התשיעי מתחיל העובר לקבל את "תמציות האבן" (Shi Jing)  לצורך השלמת התהליך. אלו הן תמציות חזקות ומושלמות (כמו אבן) להשלמת הצורה וחיזוק האחרון של העצמות. שלב זה מסמל את סיום התהליך בו התמציות הפוריות בעלות פותנציאל בלבד הפכו לגוף חזק וגשמי אשר מוכן לחיים עצמאיים . CV-5  מסמלת בדיוק את הרעיון הזה - פעילות תקינה של אש השר במחמם התחתון תאפשר קיום של Shi Jing ולא של Shi Tian . 

 Cv-6 - ים הצ'י - Qì hǎi - 海氣

כאשר כל התנאים הקודמים קיימים, יכול מחמם התחתון לייצר ולאחסן צ'י. זהו צ'י המייצג מפגש בין צ'י האבות לצ'י הנוצר מתמציות ה Post H. נקודה זו מסמלת את השלמות שבתהליך המטבולי עליו CV אחראי. תהליך אשר מתחיל במחמם תחתון, ממשיך לאורך שלושת המחממים, והתוצרים של תהליך זה חוזרים חזרה להזין את המקור - Yuan. אם ים הצ'י ב CV-6 שופע, Ren Mai יכול לתפקד בצורה תקינה ולקיים תקשורת בין מחמם התחתון לעליון - אזור Zhong Qi (אזור CV17). ערוץ התקשורת של צ'י כמובן מאפשר גם לקיים ערוץ תקשורת נוסף חשוב לקיום היריון ולידה - Bao Mai - תקשורת בין דם הלב לרחם. ניתן להגיד כי CV-6 מסמלת את מרידיאן ה Ren Mai במיטב תפקודו - איחסון השפע המתקבל מתהליכים המטבוליים לצורך קיום ההיריון וגדילת העובר.

 Cv-7 - צומת היין - Yīn jiāo - 陰交

צומת המפגש בין Zu Shao Yin, Chong Mai (מרידיאן הכליוץ) ו Ren Mai, ישנם פירושים המדברים על רחם האישה כ"צומת היין". זו היא נקודת Mu של המחמם התחתון, היא מווסתת ומסמלת את הפעילות של המחמם התחתון בשלמותו. דרכה מתכנסת אש השר וחוזרת אל מחמם התחתון (רעיון של "שלושת ה Bao"). דרכה תתכנס האש אל הרחם על מנת "לבשר" לגוף על תחילת החיים. ייתכן שדרכה תתכנס האש בתום 10 חודשי ההיריון על מנת להתחיל את המסע האחרון של העובר אל חייו לאחר הלידה.

 אנחנו מאמינות כי הבנה של נקודות הדיקור ותהליכים אתם הן מייצגות היא חיונית וקריטית לעבודה בטוחה, יעילה ומניבה בדיקור. ואנו מתוודאות לכך שוב ושוב במיוחד בתחום הפריון הנתפס בקרב מטפלים רבים כממלכת הצמחים.

עבודה פורייה ומניבה לכולם!  

לקבלת פרטים על סמינר פריון "מחט מניבה" - ניתן להיכנס כאן.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.